BI opleiding en coaching

BI opleiding en coaching

Onze klanten hebben verschillende kennisniveaus van het Business Intelligence vakgebied. Welke ontwikkelingen moeten medewerkers doorlopen om de gewenste BI kennis en ervaring te vergaren? InnoviQ biedt maatwerkopleidingen en coaching aan, passend bij de ontwikkelingsbehoefte.

De uitdaging

Als organisatie wilt u uw Business Intelligence vraagstukken zelf kunnen vormgeven. U wilt snel kunnen inspelen op (management) informatievragen. Uw organisatie heeft een BI ambitie en uw medewerkers bezitten verschillende kennisniveaus op Business Intelligence gebied die nog niet overeenkomen met deze ambitie.

Door de juiste opleidingen in te zetten op het juiste moment kunt u uw medewerkers stapsgewijs ontwikkelen naar het benodigde kennisniveau. 

De oplossing

InnoviQ verzorgt Business Intelligence opleidingen die aansluiten op uw opleidingsbehoefte. Deze opleidingen kunnen bestaan uit Online training, Inhouse training en Coaching on the job.

Online trainingen kunt u in uw eigen tempo, op elk moment raadplegen. Inhouse training zijn specifiek gericht op uw situatie met vraagstukken uit de praktijk. Bij Coaching on the job begeleiden uw medewerkers in de werksituatie, er is breder aandacht voor het BI werk.

Het resultaat

Aan de hand van een opleidingsplan worden uw medewerkers stapsgewijs naar het gewenste kennisniveau gebracht. Hierbij gaan we uit van het huidige kennisniveau van uw medewerkers en uw BI ambitie. 

Klanten die we al succesvol begeleid en opgeleid hebben zijn onder meer de gemeenten Utrecht, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en de Nederlandse politie. Wilt u uw organisatie ook naar een hoger BI kennisniveau brengen? Neem dan contact met ons op.