Sturen met i-GRIP

Bij gemeenten vormt sturings- en verantwoordingsinformatie een terugkerend thema. Hoe zorgt u ervoor dat u voldoende geïnformeerd bent om uw organisatie te sturen en u te verantwoorden over uw dienstverlening of bedrijfsvoering?

Wij bieden u een integrale aanpak ten behoeve van uw sturings- en verantwoordingvraagstukken: het i-GRIP model.

Wat biedt het i-GRIP model?

i-GRIP is een modulaire aanpak die wordt toegespitst op uw eigen situatie. Wij houden daarbij rekening met uw wensen, aanwezige kennis, ICT voorzieningen en de organisatiecultuur. Het eindresultaat van i-GRIP is een informatiedashboard dat is te gebruiken voor alle stakeholders zoals medewerkers, management, ketenpartners, college en gemeenteraad. 

Grip op dienstverlening

 • Hoe tevreden is de klant met de geboden dienstverlening?
 • Hoeveel budget is uitgenut en waar kom ik dit jaar op uit? 
 • Hoe groot is de werkvoorraad van mijn medewerkers?

Inzicht door effectmeting

 • Welke invloed heeft het aangepaste re-integratieprogramma op uitstroom?

 • Welke voorzieningen zorgen voor een toename van de zelfredzaamheid?

 • Welk effect heeft de wijkaanpak op jongeren die een beroep doen op jeugdhulp?

Ontwikkelingen beïnvloeden

 • Wat verwachten we aan hulpaanvragen in het vierde kwartaal?

 • Wat zijn de demografische ontwikkelingen in uw gemeente?

 • Wanneer verwachten we piekmomenten aan de vraagkant?
 
 

i-GRIP in vijf stappen

 • Informatiescan

 • Gegevensanalyse

 • Regieontwerp

 • Informatiedashboard

 • Praktijkborging

Meer informatie

De uitdaging

Hoe zorgt u ervoor dat u voldoende geïnformeerd bent om uw organisatie te sturen en u te verantwoorden?

De oplossing

i-GRIP zorgt aan de hand van 5 stappen om te komen tot de managementinformatie voor sturing en verantwoording.

Het resultaat

Een informatiedashboard welke is te gebruiken door diverse stakeholders binnen
uw organisatie.

Alles rustig nalezen?