Datagedreven sturen met i-GRIP

Elke gemeente heeft tegenwoordig te maken met een zee aan data. Maar hoe maakt u hier waardevolle inzichten van? Met i-GRIP van InnoviQ komt de juiste kennis, op het juiste moment op de juiste plaats.

Onze methode biedt u de unieke combinatie van dashboards op maat én een BI opleidingstraject voor uw organisatie. Onder andere de gemeenten Lelystad, Dordrecht en Almere gingen u al voor in het Sociaal Domein.

Dashboards op maat

InnoviQ wil het Sociaal Domein beheersbaar maken voor u, uw ketenpartners en uw inwoners. Daarom helpen wij u vanuit diepgaande domein- en applicatiekennis binnen zes maanden op weg met dashboards op maat.

Wij helpen u o.a. met 60 bestaande en relevante KPI’s toegespitst op uw medewerkers, managers, ketenpartners, het college en niet te vergeten uw gemeenteraad. De ‘Best Pratices’ van andere gemeenten - waaronder Almere, Dordrecht, Lelystad, Stroomopwaarts en SED - nemen wij zo mee in uw eigen uitdagingen.

Snel een stevig fundament

Onze methode i-GRIP wordt in nauwe samenwerking met uw team doorlopen. We werken in korte sprints zodat u snel resultaat in handen heeft.

Bestaande voorzieningen zoals servers, datawarehouse, taakapplicaties en BI tooling betrekken wij in dit proces.

Waar nodig richten wij een centraal datawarehouse en alle bijbehorende data- en actualisatieprocessen voor u in.

Zo bouwen we samen aan een stevig fundament voor continue innovatie van uw BI omgeving en processen.

Uniek BI opleidingstraject

Wij vinden het belangrijk dat uw gemeente zelf richting kan geven aan data gedreven sturen in het Sociaal Domein. Daarom leren wij uw eigen medewerkers met i-GRIP om zelf verder vorm te geven aan uw informatisering.

I-Grip biedt u daarmee de unieke combinatie van dashboards op maat en een opleidingstraject voor uw organisatie.

Daardoor bent u niet langer afhankelijk van een externe leverancier en ontwikkelt u de dashboards eenvoudig zelf door. 

Meer weten?

Wat de meeste BI leveranciers ook zeggen, u hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Hoge investeringen zijn niet langer nodig. Voor i-GRIP geldt een laag en vast tarief zonder verrassingen achteraf.

Geïnteresseerd? Mail of bel via martin.ravenstijn@innoviq.nl of 06-27062297 voor een vrijblijvend gesprek. Hij toont u graag ons demo-dashboard en vertelt u meer over onze aanpak.

Een kijkje in de keuken bij onze klanten? Geen probleem, wij maken het mogelijk.


 
 

Gemeente Lelystad vertelt

"Wat we voorheen over de verschillend domeinen niet inzichtelijk hadden, hebben we met het project 3D ‘Sturings- en verantwoordinginformatie Sociaal Domein’ binnen Lelystad samen met InnoviQ inzichtelijk gemaakt”

 Henri van Ulsen - informatiemanager Sociaal Domein gemeente Lelystad

Lees meer

Uw uitdaging

Data gedreven sturen, hoe zorgt u ervoor dat u uw medewerkers, ketenpartners, het college en uw gemeenteraad voorziet van de juiste informatie op het juiste moment?

Onze oplossing

Een unieke combinatie van een BI opleidingstraject en methodische structurering van informatie- processen binnen uw gemeente. Resultaat binnen zes maanden, tegen een vast laag tarief.

Snel resultaat

Met i-GRIP kunt u aan de gewenste informatie- behoefte voldoen.Met dashboards op maat en een getraind team wat betreft informatisering. Vraag een vrijblijvende demo aan.