Privacy verklaring (AVG)
InnoviQ B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van jouw privacy. Persoonsgegevens verwerken we beveiligd en zorgvuldig. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Verwerken van persoonsgegevens
InnoviQ B.V. kan je persoonsgegevens verwerken omdat je gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zo kun je jouw contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als je met ons wilt communiceren, als je meer informatie over onze dienstverlening wilt hebben, wanneer je solliciteert naar een functie bij InnoviQ of als je zaken met ons wilt doen. Wij verwerken deze persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze dienstverlening en/of je te informeren. Je persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van je verzoek. Soms ontvangen we via iemand jouw contactgegevens. Als wij die informatie ontvangen vragen we of je geïnformeerd bent.

Ook verwerken we gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode. Hiervoor bewaren we je IP-adres, browser, tijden en eventueel een domeinnaam. De verkregen informatie is eigendom van InnoviQ B.V. en wordt niet verder gedeeld.

InnoviQ B.V. maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door je browser op je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt het bewaren van cookies uitzetten via je browser. Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Google omdat we Google Analytics gebruiken voor rapportages over onze website. Google moet deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of als anderen de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Gebruik van persoonsgegevens
InnoviQ B.V. verzamelt en gebruikt je persoonsgegevens om de gevraagde informatie, services en diensten te leveren en de website te beheren. InnoviQ B.V. kan jouw persoonsgegevens ook gebruiken om je op de hoogte te houden van de diensten van InnoviQ B.V.. Ook gebruiken we persoonsgegevens voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

InnoviQ B.V. heeft een wettelijke grondslag nodig om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken. Bijvoorbeeld het uitvoeren van een overeenkomst, op basis van een wettelijke plicht of door jouw toestemming. In het geval van toestemming heb je altijd het recht deze weer in te trekken.

Jouw privacy wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Doorgifte aan derden
InnoviQ B.V. verkoopt geen informatie aan derden. InnoviQ B.V. zal ook je persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:
   - te voldoen aan een juridisch verzoek;
   - of om de rechten of eigendom van InnoviQ B.V. te beschermen en verdedigen;
   - of te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van InnoviQ B.V. of het publiek te beschermen.

Wel kunnen de door jou verstrekte persoonsgegevens in sommige gevallen verwerkt worden door derden. InnoviQ B.V. kan bijvoorbeeld een leverancier inhuren om administratieve en operationele werkzaamheden uit te voeren ter ondersteuning van onze relatie met jou. Deze leveranciers zijn gehouden aan contractuele en overige wettelijke verplichtingen om vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan en je privacy te respecteren. Zij hebben dan ook alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Indien verplicht zullen wij met deze derde een verwerkersovereenkomst aangaan.

Bewaren van persoonsgegevens
InnoviQ B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet dit verplicht.

Veiligheid van persoonsgegevens
InnoviQ B.V. zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. InnoviQ B.V. bewaart persoonsgegevens in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Geautomatiseerde besluitvorming
InnoviQ B.V. neemt geen geautomatiseerde besluiten.

Jouw rechten
Je hebt recht op informatie, inzage of rectificatie, verwijdering en dataportabiliteit van je gegevens. Als je daar gebruik van wilt maken, kun je een gespecificeerd verzoek naar info@InnoviQ.nl sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van jouw privacy. InnoviQ B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

InnoviQ B.V. ontvangt graag je commentaar over deze privacyverklaring. Ook als je van mening bent dat InnoviQ B.V. niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, kun je met ons contact opnemen via info@Innoviq.nl. Tenslotte wijzen we je erop dat het altijd mogelijk is een om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.