Wie zijn wij

Wie zijn wij

De experts achter InnoviQ hebben verschillende achtergronden, maar delen dezelfde passie: innovaties in informatisering werkbaar maken voor klanten in de publieke sector. Onze oplossingen maken een verbinding tussen informatietrends in uw business en de ondersteunende ICT. InnoviQ begeleidt u in het hele proces: van inzicht en advies tot en met implementatie en beheer.


De publieke sector heeft te maken met permanente veranderingen. Dikwijls opgedwongen vanuit de externe omgeving, maar ook vaak genoeg vanuit de ambitie of noodzaak zaken sneller, goedkoper of beter aan te willen pakken. Dit leidt ertoe dat veel overheidsorganisaties voortdurend projecten starten met als doel de bedrijfsvoering en/of dienstverlening te verbeteren. Deze organisaties beseffen steeds meer dat veranderen hun tweede natuur dient te worden om te kunnen overleven.

Het slim organiseren van processen en informatie is de belangrijkste sleutel voor lerende, innoverende en excellente overheidsorganisaties. Door de juiste inzet van informatietechnologie en ICT ontstaan voortdurend kansen om de bedrijfsvoering en/of dienstverlening daadwerkelijk te optimaliseren. De missie van InnoviQ is om klanten te ondersteunen in het verzilveren van deze kansen.

Een belangrijke trend is dat overheden zich steeds meer richten op hun kerntaken en vervolgens actief zoeken naar samenwerking. Informatievraagstukken worden hierdoor steeds complexer. Ook hier zien wij de uitdaging om proces- en informatiemanagement in deze keten(s) adequaat en duurzaam te organiseren en regisseren.

InnoviQ is de partner die deze organisaties actief bijstaat:

  -   verbindingen te leggen om complexe omgevingen begrijpelijk te maken.
  -   met inhoudelijke kennis strategisch denken om te zetten in concreet doen.
  -   kennis en ervaring snel bijeen te brengen om oplossingen te implementeren.
  -   en bereid is haar oplossingen duurzaam te borgen binnen deze organisaties.

Wilt u meer weten of gewoon even kennismaken? Neem dan contact met ons op.