Diensten

Diensten

Goede informatisering is voor elke branche en organisatie onmisbaar. Wilt u weten hoe InnoviQ uw bedrijfsvoering of dienstverlening slimmer en doelmatiger kan organiseren? Ontdek hier alles over onze kennis, ervaring en vooral onze resultaten zoals gerealiseerd bij tal van klanten in de publieke sector

Procesoptimalisatie en LEAN


Het gemeentelijk en provinciaal domein zijn fors in beweging. Dit vraagt om blijvende investeringen om processen steeds beter te organiseren. Procesanalyse, -optimalisatie en -innovatie, met het oog op informatiserings-mogelijkheden, zijn hiervoor de oplossing.

Lees meer

Sturen op basis van dashboards


Managers staan voor de dagelijkse opgave de organisatie op stoom te houden. Dit vraagt het formuleren van een missie, een visie en strategische koersbepaling. Sturen zonder inzicht hebben is onmogelijk. Management dashboards leveren dit inzicht.

Lees meer

Implementatie 3 decentralisaties


De 3D heeft grote verschuivingen in het sociale domein teweeg gebracht. Gemeenten voeren per 1 januari 2015 regie over de Participatiewet, Jeugdzorg en WMO / AWBZ. Zij zetten hierbij zwaar in op keten-samenwerking. Hoe bereid je echter de eigen organisatie en ICT hier op voor?

Lees meer

Marktoriëntatie en aanbesteden


U bent op zoek naar een nieuwe partner die slimme en efficiënte ICT-voorzieningen aanbiedt tegen een juiste prijs-kwaliteitsverhouding. Echter aanbesteden is vaak een complex en tijdrovend proces. InnoviQ helpt u om de juiste strategie te bepalen en (bege)leidt u door alle fasen van het selectietraject.

Lees meer

Digitaal werken overheden


Digitaal werken is meer dan documenten digitaal maken en het ontsluiten hiervan. Vaak worden ook processen gedigitaliseerd, zaakgericht georganiseerd en zoveel mogelijk geautomatiseerd. Veel organisaties worstelen dagelijks met deze uitdaging. Bent u er klaar voor?

Lees meer

BI in de overheid


Veel ontwikkelingen binnen de overheid hebben tot doel de dienstverlening te verbeteren en efficiënter te handelen. Overheidsorganisaties zoeken hierbij steeds actiever naar in- en externe samenwerking. De regierol die zij hierin wensen te vervullen vraagt om altijd, overal en actueel inzicht.

Lees meer

Implementeren taakapplicaties


Veranderende wet- en regelgeving, uitbreiding van het takenpakket en verbeterende technieken, zorgen voor continue beweging van het applicatie-landschap. Maar hoe kom je van aanschaf tot een goed gebruik van de applicatie en hoe neem je de organisatie mee in de verandering?

Lees meer