Proclaimer
Deze website is eigendom van InnoviQ B.V.. Op deze website zijn onze privacy verklaring en deze proclaimer van toepassing. InnoviQ B.V. is verantwoordelijk voor de informatie op deze website.

Je mag het volgende van ons verwachten:
- Onze informatie is correct en actueel.
- Onze teksten en ons beeldmateriaal zijn nooit kwetsend, stuitend of discriminerend van aard.
- We doen ons best om onze teksten begrijpelijk te schrijven.

Fouten of onvolledige informatie
Kom je toch iets tegen dat niet duidelijk, niet juist of verouderd is? Of ontbreekt er volgens jou informatie op onze website? Laat het ons dan weten. Je kunt via info@innoviq.nl contact met ons opnemen. Wij stellen je reactie zeer op prijs.

Auteursrecht
De teksten en het beeldmateriaal op deze website zijn en blijven eigendom van InnoviQ B.V.. Ze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht, tenzij anders vermeld. Als je informatie van onze website gebruikt neem dan even contact met ons op voor overleg. We zullen altijd vragen om de bron te vermelden bij gebruik.

Aansprakelijkheid
We doen ons best de informatie op deze website juist en volledig te houden. Toch kan het voorkomen dat dit niet het geval is. Mogelijk verwijzen we door naar websites en/of informatiebronnen van andere organisaties. Controleer altijd zelf of deze informatie juist is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen als je de informatie van deze websites/informatiebronnen gebruikt.

Vragen?
Je kunt via info@innoviq.nl contact met ons opnemen.