Aanbesteden en marktorientatie
Aanbesteden is vaak een complex en tijdrovend proces. Ben je op zoek naar slimme en efficiënte ICT-voorzieningen tegen een juiste prijs-kwaliteitsverhouding? InnoviQ helpt je om de juiste strategie te bepalen en (bege)leidt je door alle fasen van het traject.

Goed aanbesteden is een vak!

Wij hebben jarenlange ervaring met informatisering binnen het gemeentelijke domein en zijn goed bekend met de verschillende marktpartijen en hun oplossingen. Samen met jou en je  stakeholders willen we bij iedere aanbesteding het beste resultaat bereiken. Of het nu gaat om een Europese aanbesteding, een (meervoudig) onderhandse aanbesteding of een concurrentiegerichte dialoog.

Kwaliteit is daarbij minstens zo belangrijk als prijs. De uitdaging? Een uitvoerbaar en realistisch contract afsluiten, waarin ruimte is voor een duurzame en vruchtbare samenwerking.

InnoviQ beschikt over basisbestekken op diverse thema’s zoals zaakgericht werken, het sociaal domein, het fysieke domein en burgerzaken. Wij investeren bewust tijd in het onderhouden van onze bestekken door nieuwe (markt)ontwikkelen te volgen en te vertalen naar relevante eisen en/of wensen. Waarom het wiel opnieuw uitvinden…

Hoe kunnen we je helpen?

  • Het uitvoeren van een marktoriëntatie.
  • Het procesmatig begeleiden van de gehele aanbesteding.
  • Het opstellen van het bestek met technische, functionele eisen en/of wensen en organisatorische aspecten op het gebied van implementatie en beheer.
  • Het uitwerken van de gunningsleidraad inclusief wegingsmodel.
  • Het coördineren en beantwoorden van de Nota van Inlichtingen, zowel inhoudelijk als op juridisch en inkooptechnisch vlak.
  • Het afronden van de definitieve gunning, inclusief contractering.
  • Het begeleiden van een Proof of Concept.
  • Het uitvoeren van een second opinion op een Programma van Eisen.

Een aanbestedingstraject is maatwerk. InnoviQ hanteert een overzichtelijke en transparante aanpak. Dat doen we in de vorm van concrete activiteiten en (deel)producten per fase van het traject. Je bepaalt daarbij zelf de inzet van de eigen organisatie. Wij leveren onze diensten tegen een vaste prijs, zodat je precies weet waar je aan toe bent. 

Een greep uit onze opdrachten

Meer weten?
Neem contact op met Mathilde Oosterhuis
mathilde.oosterhuis@innoviq.nl
06 – 557 82 973