3D: een kijkje achter de schermen

Geschreven door Tim Hartog op 27-03-2015


Het actualiteitenprogramma Nieuwsuur gaat de komende maanden diverse televisiereportages maken over de praktijk van de drie decentralisaties in Apeldoorn: jeugdzorg, Wmo (incl. AWBZ) en participatiewet. Er gaat heel wat veranderen en Nieuwsuur wil inzichtelijk maken hoe de politieke keuzes uitpakken in de praktijk. Gemeente Apeldoorn is bereid een kijkje in haar keuken te geven. De journalisten spreken met betrokkenen bij de gemeente en daarbuiten zodat zij een goed en zo volledig mogelijk beeld krijgen van wat er speelt.

InnoviQ heeft 'van binnenuit' meegeholpen de 3D zo goed als mogelijk bij Gemeente Apeldoorn voor te bereiden. De late totstandkoming van wet- en regelgeving, uitvoeringskaders, landelijke voorzieningen en softwarereleases maakten dit een ware race tegen de klok van 1 januari 2015, de ingangsdatum van de nieuwe wet- en regelgeving.

De aanvankelijk opgestelde noodscenario's zijn waardevolle scenario's gebleken in het continueren van de zorg en het tijdig betaalbaar stellen hiervan. Zo verlopen alle zorgbetalingen voor nieuwe klanten nog via het financiële systeem in plaats van het primaire taaksysteem, een cruciale keuze om risico's te reduceren. Inmiddels drie softwareversies verder in vijf maanden, zijn gepast trots op wat we met elkaar hebben neergezet. Het artikel en de videorapportage van Nieuwsuur geven een eerlijk beeld van de huidige stand van zaken.

Apeldoorn wil en gaat verder met het duurzaam inrichten van de 3D binnen haar gemeente. Ook de komende maanden zullen we Gemeente Apeldoorn verder begeleiden bij het optimaliseren en automatiseren van hun dienstverlening en bedrijfsvoering rondom de 3D. Het betreft dan specifiek geautomatiseerde aansluitingen realiseren met CAK (innen eigen bijdrages en ouderbijdrages), SVB (trekkingsrecht persoonsgebonden budgets), Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (automatiseren van zorgtoewijzing en declaratie met iWMO en iJW). Ook het realiseren van een integraal klantbeeld heeft daarnaast de hoogste prioriteit. Wellicht stof voor een van de volgende Nieuwsuur-rapportages?

In dezelfde serie verschenen:
12-03-2015     De weg naar betaald werk
20-02-2015     Dagbesteding op ontmoetingsplekken
14-01-2015     Huishoudelijke hulp

 


Labels: innoviq, 3d, gemeenten, informatievoorziening, innovatie, innoviq, overheid, sociaal domein