Adviseur: beken je kleur...

Geschreven door Tim Hartog op 31-01-2013


De auto: een prima plek voor mij om de dag te laten bezinken of de laatste telefoontjes te plegen. En soms om weg te mijmeren over een vraagstuk met het doel, leeg en los van het werk, thuis te komen. De laatste week kwam ik echter niet 'leeg' thuis. Ik merkte dat een vraagstuk me meerdere autoritten bezig heeft gehouden en het nog doet. Wat maakt mijzelf in mijn vak uniek?
 
Er zijn vele ICT-adviseurs, projectadviseurs, procesbegeleiders, consultants, e.a. Als we de focus richten op het raakvlak van organisatie en ICT zijn dat er al minder, maar blijven er nog steeds velen over. Toch zijn al die personen anders van aard, doen en laten. Ik heb eens een projectleider horen zeggen: 'ik ben net een kameleon; ik kan alle kleuren (lees: rollen) aannemen in een opdracht om de klant optimaal te leveren'. Voor mij is dat dan toch een vorm van kleurloosheid met alle twijfel die ik daar bij heb.

In een community van circa 100 e-adviseurs van divers pluimage was het niet anders. Ruim één jaar is er gewerkt aan ieders voorkeursrollen. In een gerelateerde opdracht werden 100 punten door bijna alle adviseurs gelijkwaardig over 'Proces', 'Project' en 'Expert' verdeeld. Resultaat: één grijze massa, slechts enkele adviseurs uitgezonderd. Velen vermeden toch het risico zich kansen te ontzeggen door explicieter kleur te bekennen.

Uiteindelijk is dit voorval één van de redenen geweest waardoor ik ben gestopt. Jammer, want ik geloof in certificeren, waardoor het kaf van het koren wordt gescheiden. Ik vind dan wel dat de klant daar beter van moet worden. Deze moet een duidelijker beeld krijgen van adviseurs ter ondersteuning van de keuze met welke adviseur men in zee gaat.

Uniciteit is voor mij het middel om een klant veel bewuster wel of niet voor mij te kiezen. Een middel om me anders te kunnen presenteren dan de rest en hiermee positief op te vallen. Geredeneerd uit eigenbelang vind ik op deze wijze ook die opdrachten die bij mij passen en me aldus vrolijk maken.

Maar wat maakt mij dan uniek? Ik weet dat adviseren en implementeren een vak is. Ik vond mezelf 10 jaar geleden al een prima consultant maar weet dat ik de laatste jaren beter ben geworden. Onze kernwaarden, zoals transparantie, pragmatiek en onafhankelijkheid heb ik echt hoog in het vaandel staan, maar maken je vandaag niet meer uniek. De woorden worden teveel gepredikt en verliezen daardoor hun werkelijke betekenis.

Een schoenmaker levert een concreet product waarbij ik vertrouw op zijn ambacht. In de adviseurswereld voelt dat toch anders: de dienst die wordt geleverd wordt in grote mate bepaald door degene die de dienst levert. Dat vraagt aldus in veel gevallen een uitleg over jezelf. Misschien wel het lastigste wat er is... Dat gebeurt dus ook in mijn opinie veel te weinig.

Laat ik mijn strijdkleuren dan maar benoemen: blauw-wit (gebaseerd op het kleurenmodel van De Caluwé). Blauw voor de strakke, gestructureerde zijde van mezelf die opereert op basis van planning, resultaten, etc. Alles is volledig maakbaar. Wit staat voor de creatieve, eigenwijze, intuïtieve zijde van mezelf. Alles vindt vanzelf zijn weg; en zelfs als dat niet zo is, dan is dat zo bedoeld. Een vreemde combinatie, besef ik, dus alleszins uniekmakend. Ik ben die creatieve, hands-on projectleider die innovatieprojecten op het raakvlak van ICT en organisatie van de wieg tot het graf tot een goed resultaat kan begeleiden, met analytisch vermogen en een mensgericht aanpak als kerncompetenties.

Wat kan ik hier nu mee? Bovenstaande heeft me op het spoor van 'Agile adviseren en implementeren' gezet. Nooit van gehoord? Ik ook niet... Kijkend naar het Agile ontwikkelen - dat we wel kennen - ligt de basis in de omgang met veranderingen. Veel softwareontwikkelingsprojecten gaan mis door het eindresultaat te fixeren en met een watervalmethode op te leveren aan de klant. Agile is een tegenreactie hierop, waarbij Agile 'wendbaar' en 'lenig' betekent.

Hoofdkenmerken van Agile zijn: 1). men leunt op de kracht van personen en  interacties, geen procedures 2).software die werkt, eerder dan lijvige documentatie 3).samenwerking met de klant centraal 4).omgaan met verandering, eerder dan het volgen van een plan. Zie voor een uitgebreidere uitleg: http://nl.wikipedia.org/wiki/Agile-software-ontwikkeling.

In mijn zoektocht op Google heeft niemand het nog over 'Agile adviseren en implementeren', een meer dan logisch vervolg op Agile ontwikkelen. Advies- en implementatievraagstukken van mijn klanten stuiten immers vaak op dezelfde problemen waarvoor Agile in het leven is geroepen. We kunnen het ons implementatietechnisch niet meer permitteren ons enkel te richten op het doorvoeren van een geïsoleerde verandering. Deze vraagstukken spelen zich allemaal af in een breder speelveld, waar continue verandering meer standaard dan uitzondering is. Dit vraagt maximale 'wendbaar' en 'lenigheid' van de adviseur. Er is echter regie nodig om die wendbare, lenige weg naar resultaat te leiden. Ik herinner u hierbij graag aan mijn strijdkleuren...

Bovenstaand gedachtengoed past ook prima bij actuele marktontwikkelingen, waaronder SaaS, Cloud, 'Good-enough'-software, business-apps, etc. Dit geeft nieuwe flexibele mogelijkheden aan organisaties met behulp van ICT. Dit vraagt dan ook steeds meer om een nieuwe manier van (Agile) adviseren en implementeren waar de traditionele methoden het afleggen. Eigenlijk zou ik 'm methodologisch verder moeten uitwerken, maar daar ben ik misschien te wit voor. En voor de klant die geen kameleon zoekt, verwijs ik mischien maar gewoon naar deze blogpost. Je weet wel: pragmatiek hoog in het vaandel!

Labels: innoviq, adviseurs, innovatief, innoviq, opinie, praktijkervaringen, rolvervulling