BI 3.0. Hoe praktisch te organiseren en informatiseren

Geschreven door Ronald Kubbe op 25-09-2016


Het is al weer enige jaren geleden dat de term BI3.0 op kwam, wat is BI3.0 nu ook al weer en wat zijn de kernpunten om BI3.0 te organiseren?
De betekenis van BI3.0 is zoals bij vele trends en hypes niet eenduidig. Vele partijen definiëren BI3.0 vooral naar eigen inzichten en belangen. Begrippen die gebruikt worden zijn:

Wat me opvalt is enerzijds een sterke nadruk op techniek en tooling (vanuit de leveranciers gepromoot?) en anderzijds een een nadruk om data in eenvoudige vorm beschikbaar te stellen en eenvoudig inzichten te kunnen delen. Dit laatste is volgens mij de juiste benadering van het BI vak. De hoofdpunten van BI3.0 bestaan voor mij uit:

  1. het ontkoppelen van data van de bronapplicaties 
  2. begrijpelijke data definities beschikbaar stellen
  3. data op een eenvoudige manier aanbieden 
  4. het delen van de informatie faciliteren

Hoe kan je deze onderdelen vormgeven?

1. data ontkoppelen van bronapplicaties
Bronapplicaties zijn ingericht op het snel verwerken van data die in (geoptimaliseerde) processen gegenereerd worden. Aangezien deze processen wijzigen en bronapplicaties vervangen worden in de loop van de tijd dient de data ontkoppeld te worden van de bronapplicaties. Dit zorgt ervoor dat de informatie die vastgelegd is in de bronapplicaties beschikbaar blijft na deze wijzigingen. Om dit te organiseren is het gebruik van een goed informatiemodel noodzakelijk. In het business intelligence zijn hier een aantal methoden (Linstedt, Immon, Kimball),  een goede vergelijk van deze methoden en in welke situatie welke het beste toe te passen is kan je lezen in deze blog.

2. data definities beschikbaar stellen
Wat betekent welke data in het datawarehouse? Deze vraag wordt vaak gesteld door de data gebruikers. Het opstellen van een een goede data dictionary kan hier een oplossing in bieden. In de praktijk is dit volgens mij vaak het ondergeschoven onderdeel, maar essentieel om de data eenvoudig aan de business gebruikers aan te bieden. Gebruikers hebben daarbij de behoefte om data die in het proces gegenereerd wordt in dezelfde taal weer aangeboden te krijgen (dus zonder technische (database) termen van de tussenliggende applicatielaag). 

3. op een eenvoudig manier aanbieden van data
In dit onderdeel is de tooling belangrijk. Met de juiste tool kan data snel een eenvoudig aan de gebruiker aangeboden te worden. Deze tool moet afgestemd zijn op de wensen van de verschillende gebruikersgroepen, lees onze eerdere blog over dit onderwerp. Neem in je overwegingen over je BI tooling het gebruik van verschillende tools mee. Van RStudio voor data-analyse tot de meer bekende tools om data te tonen in rapporten en dashboards. 

4. delen van informatie faciliteren
Nadat data omgevormd is naar informatie zal deze snel gedeeld moeten worden naar de gebruikers van deze informatie. Dit stelt de volgende eisen aan de BI omgeving, informatie dient:
- multi device beschikbaar te zijn
- op elk moment toegankelijk zijn
- in open data formaat te levern zijn
- over gecommuniceerd kunnen worden
  (via de BI omgeving)

Afsluitend zijn de volgende opmerkingen over het organiseren voor BI 3.0 te maken:


Labels: innoviq, bi, bi3.0, immon, kimball, lindstad