BI modal, onze ervaringen

Geschreven door Ronald Kubbe op 22-05-2017


In eerdere blogs hebben we geschreven over BI Modal. In eerste instantie als onderdeel van ICT ontwikkelingen en daarna hebben we een specifieke vertaling gemaakt naar BI Modal voor business intelligence. In deze blog willen we onze ervaringen met BI modal delen. Wat hebben we tot nu toe geleerd van de BI Modal in een game situatie en wat zien we in de praktijk? 

BI Modal
Bimodal IT is het managen van twee verschillende modi op het gebied van IT delivery. Mode 1 focust zich op stabiliteit en is daarmee voorspelbaar. Mode 2 richt zich op slagvaardigheid en is daarmee verkennend en innoverend van aard. 

BI Modal Game
Op een van onze interne kennissessies hebben we een BI Modal game gespeeld. De gamesetting ging over het beheren van een attractiepark waar een eigen ontwikkelafdeling aanwezig is èn kant en klare attracties geleased gingen worden. Hierme kon het park sneller groeien en flexiber inspelen op de klantvraag. Aspecten die naar boven kwamen waren van zowel organisatorische als technische aard: Past de attractie technisch in de infrastructuur van het park? Welke aanpassingen moeten gedaan worden om dit te mogelijk te maken? Hoe worden de eigen ontwikkeling en de geleasde op elkaar afgestemd? De eigen ontwikkelafdeling krijgt te maken met capaciteitsfluctuaties. Wat is het financieel effect op bijvoorbeeld de cashflow? 

BI Modal in de praktijk
Hierboven zijn de waarnemingen  beschreven die opgedaan zijn in een speel/ laboratorium situatie. Welke beschouwingen hebben we nu als we naar de praktijk van BI Modal bij een van onze klanten kijken. Zien we de bevindingen uit de game situatie ook in de praktijk optreden?

Aspecten die we hierbij waarnemen zijn vergelijkbaar aan die in de game situatie, daarnaast zien we ook het volgende optreden: weerstand bij de ontwikkelorganisatie, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, waar ligt de aansturing van de leverancier, wie is verantwoordelijk bij gebruikersvragen. Dit zijn deels ook traditionele aspecten die we bij veel projecten tegenkomen op het moment van overgang van project naar beheer. Hier lijken deze alleen sterker op te treden doordat de nieuwe voorzieningen ingebed moeten worden in de bestaande architectuur en dit niet direct past.

Effect van BI Modal op Business Intelligence
Hoe voorkom je verschillende definities en interpretaties van de gegevens die zowel in bestaande als de nieuwe voorzieningen gebruikt en getoond wordt naar de gebruiker. Dit kan bijvoorbeeld optreden als er bestaande dashboards en rapporten aanwezig zijn in de organisatie en er een self-service BI tool beschikbaar gesteld gaat worden waarmee de gebruiker onbewerkte data beschikbaar krijgt om zelf analyses uit te kunnen voeren.

Hoe kan je ervoor zorgen dat de 2 stromen niet gaan verweven met elkaar. Dus de self-service stroom gebruikt gaat worden in reguliere enterprise BI? Dit kan er toe leiden dat gebruikers verschillende informatie beschikbaar krijgen die op het oog dezelfde interpretatie van de gegevens zijn. Dit roept vragen op, leidt tot uitzoekwerk en een lagere acceptatie van de informatie (betrouwbaarheid). Om dit te voorkomen kunnen diverse maatregelen genomen worden. Voorkom dat self-service analyses verkeerd gebruikt worden (voor andere doeleinden dan ad-hoc analyse), stem af over definities en communiceer deze in begrijpelijke taal voor de gebruiker. Vermeld bron en (afwijkende) definities bij de informatie (waar komt deze vandaan en hoe komt deze tot stand, wordt er data uitgesloten en welke data wordt uitgesloten).

We kunnen concluderen dat invoering van BI Modal effect heeft op de totale bedrijfsvoering en dat extra sturing nodig is om de 2 modi op elkaar af te stemmen. Heeft u vragen over BI Modal of over de BI Modal game, neem dan contact met ons op.

Labels: innoviq, bimodal bimodal bi, game, praktijkervaringen