Business Intelligence is geen product

Geschreven door Ronald Kubbe op 27-08-2015


Tijdens je carrière zijn er altijd een paar presentaties die je bij blijven en waar je nog jaren aan terug denkt. Omdat ze je aan het denken zetten en eigenlijk hun tijd (ver) vooruit zijn. Een aantal jaar geleden mocht ik tijdens een open dag van een “consultant gigant” een presentatie bijwonen van Sander Duivestein. Ik was bekend met zijn visie en denkwijze, maar sinds die presentatie kan ik mijzelf wel als “fan van” beschrijven. Het betrof een presentatie over de impact van Big Data.

We zijn nu een aantal jaren verder en de wereld van Data staat niet stil. In tegendeel, hij blijft nog steeds versnellen. Iedere keer als we denken dat we de grootste trends wel gehad hebben en we eindelijk een concept geadopteerd hebben, staat de volgende alweer klaar. 

Waarom begon ik dit stuk met de referentie naar de presentatie? Omdat in de presentatie naast een aantal reeds bekende zaken, zoals de snelle groei van data en de toenmalige opkomst van de social media, ook een uitspraak voorbij kwam die hand in hand gaat met de adoptie van Business Intelligence binnen een organisatie. “Data is de nieuwe olie”, de term is ondertussen al een tijd in gebruik. In de 18e eeuw had olie een weergaloze impact en transformeerde “het zaken doen” enorm. 

In de afgelopen jaren is de term langzaam zelf getransformeerd van Data naar Big Data. Echter zijn we nu weer in een stadium aangekomen dat Big Data naar mijn mening niets anders is dan een meetmiddel voor Data. De “truc” van Big Data is niet de hoeveelheid, maar hoe je de hoeveelheid weet om te zetten naar bruikbare informatie.

Maar als dat de truc is, waarom falen of stagneren er dan zoveel BI projecten? Naar mijn mening komt dit omdat Business Intelligence te veel gebruikt wordt als product, in plaats van een (organisatorisch) proces.

Als Business Intelligence als continuerend proces geadopteerd en uitgevoerd word, dan kan uit iedere vorm van Data informatie gehaald worden en ook in de toekomst gehaald blijven worden. Met kleine stapjes moet de organisatie in kaart gaan brengen wat ze willen weten, hoe ze het willen meten, of het al meetbaar is, hoe het gevisualiseerd moet worden en wat de impact gaat zijn van de informatie. Business Intelligence is niet een enkelvoudig project, dat na de eerste uitvoer geen onderhoud nodig heeft en altijd op dezelfde wijze zijn werk blijft doen. Vandaar de notificatie in de titel. 

Data kan, ik durf wel te zeggen “moet”, gebruikt worden om meetbare zaken te verbeteren en daarmee de organisatie naar een hoger niveau te tillen. Dit moet dan wel stap voor stap gebeuren in adopteerbare en tastbare fases. Zo blijft er grip op de data, wordt de informatie te duiden en kunnen er beslissingen genomen worden op basis van de informatie. Na deze beslissingen ontstaat er nieuwe data en gaat het continuerende proces een nieuwe ronde. Ga dus niet te snel en “wil” niet te veel in één grote stap. Veel organisaties, en dan vooral de uitvoerende schil, moeten wennen aan het gebruik van de informatie. Tevens zal er een omslag moeten plaatsvinden aan de technische kant van de organisatie. De “tools” moeten ook daadwerkelijk als tools ingezet worden. Tool is de Engelse vertaling van gereedschap en voor mij zijn de IT-middelen bij BI precies dat, gereedschappen. De IT verantwoordelijke zal in fases meegenomen moeten worden in het BI proces, gezien het omgaan met data ook wijzigingen met zich mee brengt in de architectuur en governance.

Bij InnoviQ gebruiken we het I-Grip model in onze projecten. Hiermee geven we een aanzet van een eerste cyclus van het Business Intelligence proces. Door het volgen van I-Grip model kan de organisatie zich stap voor stap ontwikkelen, zowel aan de technische kant als mede de menselijke gebruikers.


Labels: innoviq, bi, bi-proces, big data, informatie