Datavisualisatie toegepast

Geschreven door Ronald Kubbe op 08-02-2013


Mijn vorige blog ging over de kracht van datavisualisatie. In deze blog heb ik al verwezen naar verschillende tools en de gebruikersvriendelijkheid van een tool als bime genoemd. Deze blog zal ingaan op datavisualisatie in de praktijk, welke visualisatie is wanneer toe te passen. Ook wordt een voorbeeld uitgewerkt die in enkele minuten bij elkaar geklikt is met de tool bime.

Bime kent vele soorten datavisualisatiemogelijkheden die standaard beschikbaar zijn (zie afbeelding hieronder).

Bime

Welke visualisatievorm kan je nu het beste in welke situatie gebruiken? De volgende regels worden in het algemeen gehanteerd:

  • Voor het analyseren van ontwikkelingen in de tijd gebruik je lijngrafieken, sparklines, area of een staafgrafiek 
  • Om onderling gegevens te kunnen vergelijken gebruik je een staafgrafiek, cirkeldiagram of treemap (met name bruikbaar voor snel analyseren van veel verschillende gegevens) 
  • Om geografische analyses uit te voeren gebruik je kaarten 
  • Om verbanden te ontdekken in verschillende metingen kun je de bubble of relational visualisatievorm gebruiken
  • Om prestaties te tonen (ten opzichte van een doel of norm) kun je de KPI, Bullet of Gauges visualisatie gebruiken
  • Voor procesanalyses kun je de Funnel gebruiken
  • Als je tenslotte detailcijfers wilt gebruiken kun je de Grid gebruiken

Deze regels zijn algemeen bruikbaar en kunnen toegepast worden in allerlei business intelligence tools (die deze visualisaties aanbieden).

Wat ik zelf erg krachtig vind van het product bime is de mogelijkheid om in 1 datavisualisatie meerdere gegevens te tonen. Hierdoor kan sneller inzicht gekregen worden in situaties met meerdere soorten data of in grote hoeveelheden data (big data analyse). 

Door aan het standaard kenmerk van een visualisatie (hoogte van een staaf in een staafgrafiek, grote van de vlakken in een cirkelgrafiek, et cetera) ook bijvoorbeeld de kleur of omvang een betekenis te geven is in de datavisualisatie veel meer informatie op te nemen.
grid aangiften, indicenten, percentage
 
Ter illustratie:
Stel je wilt analyseren hoeveel aangiften er gedaan worden en tegelijkertijd ook analyseren of de aangiftebereidheid stijgt of daalt in de loop van de jaren. Tevens wil je een vergelijk per gemeente kunnen maken. Traditioneel zal een overzicht met veel cijfers opgeleverd worden zoals hiernaast waarvoor de nodige denkkracht ingezet moet worden om deze te interpreteren. 

De gewenste analyse kan echter ook gemaakt worden met het overzicht met de staafgrafieken hieronder. In dit overzicht is in 1 oogopslag te zien in welke gemeenten de meeste aangiften gedaan worden (hoogte van de staaf), of dit stijgend of dalend is èn de ontwikkeling van de aangiftebereidheid  (van groen naar rood of andersom). Tenslotte kan je ook nog eens snel    de verschillende gemeenten vergelijken op het gebied van de aangiftebereidheid (welke gemeente is groen, welke is rood).
 
bar aangiften, incidenten, percentage
De mogelijkheid om door te analyseren op opvallende punten is mogelijk door er eenvoudig weg op te klikken en dan de achterliggende cijfers op te halen (drill through) of door in te zoomen op deze cijfers en vanuit een andere invalshoek te bekijken (decompose). 

In het overzicht hieronder is bijvoorbeeld via enkele klikken (zonder dat er sql aan te pas komt) ingezoomd op 1 staaf, de top10 geselecteerd en deze uitgezet tegen de verschillende onderwerpen. Dit geeft het volgende overzicht, waarin te zien is dat met name op de onderwerpen bedreiging en mishandeling de aangiftebereidheid laag is. In zeer korte tijd is zonder te hoeven programmeren een analyse uitgevoerd vanaf een hoog aggregatieniveau tot en met een detailanalyse.
 
bar aangiften, perc per MK Tilburg
 
Traditioneel waren voor deze analyse meerdere rapporten nodig geweest (of hadden veel detailcijfers doorgespit moeten worden).  Wil je meer weten op welke manier datavisualisatie (met bime) op een gebruikersvriendelijk manier gebruikt kan worden in je eigen praktijk, laat dan een bericht achter op ons contactformulier of probeer het direct zelf  door gebruik te maken van de gratis trial).

Labels: innoviq, bime, business intelligence, datavisualistie