Hoe kan de (semi-)overheid open data promoten

Geschreven door Ronald Kubbe op 22-04-2014


Deze blog is gebaseerd op het McKinsey artikel van Michael Chui, Diana Farrell, and Kate Jackson , 'How government can promote open data'  McKinsey & Company, www.mckinsey.com/insights, April 2014.

Het artikel beschrijft welke rol de overheid kan spelen bij het bevorderen van open data. Het doel daarvan is waardecreatie in de publieke en private sector. De heldere beschrijving van de verschillende rollen via welke de overheid Open Data kan stimuleren willen we op deze manier met onze lezers delen.  

Ik ga hier specifiek in op de rollen die overheidsorganisaties kunnen vervullen ter bevordering van open data. Deze rollen zijn het optreden als leverancier van open data, als katalysator, gebruiker en vanzelfsprekend als beleidsmaker.

Leverancier
De rol van data leverancier ligt het meest voor de hand. Bij het beschikbaar maken van data kan gekeken worden naar zowel de waarde van de data als het gemak waarmee het te ontsluiten is. Focus op de waarde van de data en kijk daarna naar de eenvoud van het beschikbaar stellen. Daarbij is near real time data van een veel grotere waarde dan data die jaarlijks geactualiseerd wordt. 

Katalysator
Het creëren van een ecosysteem rondom open data kan invulling geven aan de rol van katalysator. Innovatieve benaderingen die hierbij gebruikt kunnen worden zijn bijvoorbeeld “hackatons”. Deze bijeenkomsten kunnen een boost geven aan de ontwikkelingen van apps en diensten.

Gebruiker
Als data gebruiker kan de overheid open data gebruiken voor geavanceerde analyses ter verbetering van onder andere de interne besluitvorming. Om het gebruik van publieke data binnen de overheid te optimaliseren zal geïnvesteerd dienen te worden in talenten, middelen en systemen. Continue investeringen zijn nodig om op de veranderende technologische omgeving in te blijven spelen.

Beleidsmaker
De overheid heeft op het domein van open data niet alleen een rol op het gebied van waardecreatie, maar ook op gebieden zoals privacy zal beleid en regelgeving ontwikkeld dienen te worden.

Naast het ontwikkelen van regelgeving speelt de overheid een rol bij het maken van technische standaarden. Dit kan bijdragen aan het verhogen van het gebruik van open data.


Labels: innoviq, open data, overheid