Nieuwe businessmodellen in opmars

Geschreven door William van Grieken op 06-09-2013


Auto’s delen, energie opwekken voor jezelf of je hele wijk, het 3D printen van ruimtestations, software in de cloud aanbieden. Zo maar een greep uit nieuwe businessmodellen die het gevolg zijn van een sterk veranderende omgeving. Sommige van deze ideeën lijken kinderlijk eenvoudig. Echter schijn bedriegt. Het zijn stuk voor stuk innovatieve oplossingen die bedrijven doen excelleren.

Kenmerkend voor deze nieuwe modellen is dat er sprake is van zogenaamde meervoudige waardecreatie, zowel op economisch, sociaal, maatschappelijk als ecologisch vlak. Oude businessmodellen hanteren doorgaans een enkelvoudig perspectief, waarbij geld het enige ruilmiddel is in relatie tot het geleverde product of dienst. In deze moeilijke (crisis)tijd is de verwachting dat veel bedrijven de transitie moeten doormaken naar nieuwe businessmodellen. 

Wie dit goed doet, kan ook tegen de markt in groeien. Opvallend genoeg komen deze innovatieve ideeën niet per definitie uit de koker van grote gevestigde partijen / bedrijven. Ook de gewone ‘man’ bedenkt en ontwikkelt nieuwe businessmodellen die waarde toevoegen. Op basis van eigen (privé) ervaringen en mijn werk, ben ik erg geboeid door deze ontwikkeling. Ik licht er dan ook graag twee voorbeelden uit:

  • In de muziekindustrie is er iets opmerkelijks aan de hand. De verkoop van muziek is in de loop der jaren enorm gedaald vooral als gevolg van piraterij. Vorige week kwam in het nieuws dat de muziekindustrie na al die jaren weer in de lift zit. En dat na een periode van 12 jaar! Muziekdiensten zoals iTunes en het recentere Spotify hebben daar aan bijgedragen. Spotify
    Om even bij Spotify te blijven. Een mooi voorbeeld van een nieuw business- annex verdienmodel. Voor een vast bedrag per maand neemt de klant een dienst af waarmee hij/zij onbeperkt muziek kan luisteren. Dit is zowel binnen- als buitenshuis mogelijk (dus op verschillende devices) waarbij een internetverbinding niet eens strikt noodzakelijk is. Briljant als je het mij vraagt.

  • Een andere service waar ik met interesse naar uitkijk is Netflix. Netflix is een Amerikaanse on demand filmverhuurder die zijn vleugels uitspreid in Europa. Naar verwachting is Nederland op 11 september aanstaande aan de beurt. Netflix heeft daarbij grootse plannen. Naast films worden ook zelf geproduceerde series aangeboden. Series waar de traditionele Amerikaanse omroepen onvoldoende heil in zagen om risico's te nemen. In bijgaand nieuwsbericht staan m.i. een aantal rake opmerkingen van acteur Kevin Spacey (die nauw betrokken is bij een van deze series) die ik alleen maar kan onderschrijven.

De essentie van deze succesverhalen is dat consumenten graag betalen voor een bepaalde tegenprestatie c.q. een oplossing die werkt. Het ontkracht daarmee het stigma dat de consument alleen maar op zoek is naar gratis content.

Ik zie daarmee een mooie parallel met het veranderende werkveld van InnoviQ. Een moderne ICT consultant of projectleider wordt niet meer ingehuurd om uren te maken. Onze klanten zijn op zoek naar adviseurs met een werkende oplossing. Een gezonde ontwikkeling waar wij voor staan.


Labels: innoviq, business modellen, innovatie, oplossingen, waardecreatie