Nieuwe businessmodellen in opmars

Geschreven door William van Grieken op 06-09-2013


Auto’s delen, energie opwekken voor jezelf of je hele wijk, het 3D printen van ruimtestations, software in de cloud aanbieden. Zo maar een greep uit nieuwe businessmodellen die het gevolg zijn van een sterk veranderende omgeving. Sommige van deze ideeën lijken kinderlijk eenvoudig. Echter schijn bedriegt. Het zijn stuk voor stuk innovatieve oplossingen die bedrijven doen excelleren.

Kenmerkend voor deze nieuwe modellen is dat er sprake is van zogenaamde meervoudige waardecreatie, zowel op economisch, sociaal, maatschappelijk als ecologisch vlak. Oude businessmodellen hanteren doorgaans een enkelvoudig perspectief, waarbij geld het enige ruilmiddel is in relatie tot het geleverde product of dienst. In deze moeilijke (crisis)tijd is de verwachting dat veel bedrijven de transitie moeten doormaken naar nieuwe businessmodellen. 

Wie dit goed doet, kan ook tegen de markt in groeien. Opvallend genoeg komen deze innovatieve ideeën niet per definitie uit de koker van grote gevestigde partijen / bedrijven. Ook de gewone ‘man’ bedenkt en ontwikkelt nieuwe businessmodellen die waarde toevoegen. Op basis van eigen (privé) ervaringen en mijn werk, ben ik erg geboeid door deze ontwikkeling. Ik licht er dan ook graag twee voorbeelden uit:

De essentie van deze succesverhalen is dat consumenten graag betalen voor een bepaalde tegenprestatie c.q. een oplossing die werkt. Het ontkracht daarmee het stigma dat de consument alleen maar op zoek is naar gratis content.

Ik zie daarmee een mooie parallel met het veranderende werkveld van InnoviQ. Een moderne ICT consultant of projectleider wordt niet meer ingehuurd om uren te maken. Onze klanten zijn op zoek naar adviseurs met een werkende oplossing. Een gezonde ontwikkeling waar wij voor staan.


Labels: innoviq, business modellen, innovatie, oplossingen, waardecreatie