Overheid en apps nog in de kinderschoenen

Geschreven door William van Grieken op 22-10-2014


Het aantal smartphones en tablets in Nederland blijft stijgen. Naar schatting zijn er circa 8,5 miljoen mensen die een smartphone bezitten. Dit cijfer is inmiddels hoger dan het aantal pc’s of laptops in ons land. Meer dan de helft van de Nederlanders beschikt over een tablet. Dit betekent dat de afzetmarkt voor apps steeds groter wordt. Het aanbod van apps in relatie tot overheidsorganisaties is echter nog steeds beperkt. Best gek, maar waar zit hem dat nu in? In algemene zin geldt dat apps zich hebben bewezen in de dagelijkse praktijk. Een goede app biedt gemak en efficiency en draagt, als ik voor mijzelf spreek, ook bij aan de ‘funfactor’. 

Ondanks het beperkte aanbod is er genoeg ontwikkeling gaande op dit vlak. Zo treft u op de website data.overheid.nl informatie over openbare overheidsdata en het landelijke Register Open Data met verwijzingen naar open datasets bij overheidsorganisaties. Deze data kan dus op allerlei manieren worden ingezet bij het ontwikkelen van nieuws apps. Ook worden er allerlei competities uitgeschreven of zogenaamde apps challenges georganiseerd. Zie bijvoorbeeld Hack de Overheid. Deze community richt zich specifiek op ontwikkelaars en programmeurs waarbinnen kennis over open data, tools en apps met elkaar wordt gedeeld. Kortom, aan aandacht weinig gebrek.

Het huidige landschap aan Overheidsapps is dus nog jong. De ICTU, die zich inmiddels buigt over dit 
vraagstuk (en bezig is met een handreiking), spreekt van een ‘wildwestfase’. Apps en overheidHet huidige aanbod aan apps lijkt op elkaar waarbij traditionele / informatieve websites simpelweg worden aangeboden in een ander jasje. Deze vorm van apps heeft eigenlijk niet zo veel toegevoegde waarde meer. Zeker met huidige webtechnologieën zoals ‘responsive design’ is het (laten) bouwen van een app in bepaalde gevallen zelfs onzin. Je ziet inmiddels diverse (tech)sites zoals Tweakers en The Verge deze stap al maken. Zij bieden simpelweg geen app meer aan in de store. Hun website past zich namelijk aan, aan het type device waarbij de content te allen tijde goed leesbaar blijft. Deze ontwikkeling bespaart uiteraard ook kosten, aangezien de content slechts op één plek onderhouden wordt en er niet voor ieder besturingssysteem een aparte app gebouwd hoeft te worden. Ik wil het u niet onthouden: ook de website van InnoviQ is responsive gebouwd!

Apps die meer bieden dan een kennisbank of -platform hebben veelal als nadeel dat ze slechts een klein doel dienen, waarbij de gebruiker vooral informatie moet invullen en/of bijhouden. Op zich niks mis mee. Dergelijk stand-alone oplossingen sluiten echter niet aan op de toenemende trend ‘eenmalig vast leggen, meervoudig gebruik’. Laat staan dat de integratie van apps onderdeel uitmaakt van de ICT architectuur van een overheidsorganisatie. Ik denk persoonlijk dat veel burgers en bedrijven behoefte hebben aan apps, waarbij er informatie uitwisseling plaats vindt tussen de overheid en burgers of tussen zorgverleners en hun patiënten. 


Dat een en ander in de kinderschoenen staat, is op zich niet zo verwonderlijk. Bij dit soort verdergaande toepassingen komen uiteraard veiligheid- en privacyaspecten om de hoek kijken. De veiligheid van een apps wordt sterk beïnvloed door het apparaat, het besturingssysteem, andere geïnstalleerde apps en het gebruik door de gebruiker. Veel toepassingen vragen bijvoorbeeld toegang tot locatiegegevens, het adressenbestand of uw agenda terwijl dat eigenlijk niet nodig is. 
Aangezien het gebruik van apps binnen de overheid en de zorg de komende jaren zal toenemen, zullen onderliggende vraagstukken op het gebied van privacy en security vooral aandacht moeten krijgen. Een belangrijke vervolgstap is de ontwikkeling van duidelijke beleidskaders die aangeven aan welke eisen applicaties moeten voldoen. Ik zal deze ontwikkelingen op de voet volgen gelet op concrete vraagstukken die ik momenteel zie bij een van mijn klanten op het gebied van Jeugdgezondheidszorg.


Mocht u na het lezen van deze blog interessante apps willen delen, laat dan zeker een boodschap achter ….


Labels: innoviq, apps, informatie, overheid, zorg