'Papieren pareltje' voor adviseurs en veranderaars in de lokale overheid

Geschreven door Tim Hartog op 07-02-2014


Soms loop je tegen een pareltje aan… Een column, artikel, boek, film, of alles wat dies meer zij, dat de kern raakt van de zaken waar je mee bezig bent en herkenningspunten oproept. De echte pareltjes vergroten je inzicht op de wereld om je heen. Mijn persoonlijke doel hierbij: meer efficiënt en effectief te kunnen handelen in mijn vak waarin ik optimale advisering aan en begeleiding van mijn klanten nastreef.

Bijgaand academisch proefschrift met de titel “De slimme gemeente nader beschouwd” is zo’n pareltje. Het rapport beoogt een antwoord te geven op de vraag “Hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen”. Lees: complexe problemen in het speelveld van de lokale overheid waar samenwerking nodig is, de belangen en percepties divers zijn en niemand de baas is. Feitelijk betreft het hier ketensamenwerking tussen partijen, gericht op vervulling van maatschappelijke taken, waarbij een regietaak van de overheid in het algemeen wordt verwacht. 
 
Veel van de projecten van InnoviQ spelen zich direct af in dit domein. We richten ons immers op het optimaliseren en innoveren van informatievoorziening in brede zin in de lokale overheid en haar ketens. Het onderwerp van het proefschrift staat hiermee in directe relatie tot ons dagelijkse werk. Het proefschrift is in mijn optiek een 'must-read' voor alle adviseurs die hun (semi-)overheidsklant willen begrijpen, een bredere en verdiepende kijk willen op deze veranderende wereld en hierbinnen optimaal willen acteren. Het vergt wat volharding wegens de omvang maar ik ben niet teleurgesteld… 
 
Overigens is Pleio (Plein Overheid), een online platform voor de publieke zaak, ook een aanrader voor iedereen die actief is in de wereld van en rondom de overheid.

Labels: innoviq, gemeenten, informatisering, opnie, overheid, praktijkervaringen, samenwerking