Samenwerken is het credo

Geschreven door William van Grieken op 04-08-2015


samenwerken2“Meer met minder meer doen, terug naar de kerntaken, regievoering over de keten”. Zomaar een aantal kreten die het de afgelopen jaren goed doen in lokale overheidsprogramma’s. Veelal als gevolg van economisch moeilijkere tijden. Zaken die ook (in)direct de brug slaan naar meer en beter samenwerken. Ik sta vol achter deze ontwikkeling. Ik kan me dagelijkse verbazen over hoe bepaalde zaken bij bepaalde overheidsorganisaties georganiseerd zijn. Er heerst nog te vaak een hokjesgeest en een mentaliteit van eigen doelstellingen eerst (wellicht wel een maatschappelijk probleem bedenk ik me nu).

Gelukkig zie ik gemeenten die steeds meer regionaal denken en zich anders gaan organiseren. De bereidheid om samen te werken neemt absoluut toe. Zeker op ICT gebied is de verkokering behoorlijk doorbroken (al kan het natuurlijk altijd beter). Naast allerlei landelijke basisadministraties, architecturen en voorzieningen, zijn er ook behoorlijk stappen gezet op het gebied van standaardisatie waardoor informatie uitwisseling tussen partijen verbeterd. Het zorgt er tevens voor dat leveranciers zich bewust worden van hun eigen rol binnen de keten. Een puntje van frustratie en wellicht kenmerkend voor onze poldercultuur. Een standaard is niet voor niets een standaard. Laat dan ook geen ruimte om daar vanaf te kunnen wijken.

De hele ontwikkeling van (keten)samenwerking sluit naadloos aan op het de toenemende aandacht voor netwerkorganisaties. Op zich is deze organisatievorm niet nieuw, maar past wel goed bij deze tijd. Het idee is dat autonome organisaties gebruik maken van elkaars kerncompetenties, zodat er meerwaarde ontstaat voor de gezamenlijke klantenkring. Dit klinkt allemaal leuk en theoretisch gezien heel positief. De praktijk is een stuk weerbarstiger.

samenwerken1

Om een treffende metafoor te gebruiken. Op een iOverheid bijeenkomst gooide een basketbalcoach, en tevens spreker op die dag, enkele balletjes de zaal in met daarbij de opmerking “Ketensamenwerking is topsport. Je moet elkaar de bal gunnen, de bal in het spel houden en samenspelen. En als je de bal eens laat vallen, is dat ook niet erg als je als team goed samenwerkt”.

Hoe simpel de metafoor ook klinkt. Het is wel de spijker op z’n kop wat mij betreft. Het feit is dat overheidsorganisaties steeds meer willen of moeten samenwerken in wisselende ketens en op diverse beleidsterreinen waarbij het niet alleen maar gaat om techniek. Goede ketensamenwerking is namelijk meer dan gegevens uitwisselen. Onderling vertrouwen en kennis van elkaars primaire processen zijn een voorwaarde. Dit vraagt in beginsel vooral om voldoende aandacht op organisatie- en bestuurlijk niveau.

InnoviQ draagt graag een steentje bij aan het optimaliseren van samenwerkingsverbanden. In onze aanpak staan een aantal kernelementen centraal zoals het proces, de informatievoorziening binnen de keten, de governance en de veranderbereidheid van mens en organisatie.

Een aantal voorbeelden van vraagstukken waar wij dit hebben toegepast:

Wij komen graag een keer langs om u er meer over te vertellen….

 


Labels: innoviq, ict, innoviq, keten, netwerkorganisaties, samenwerken, standaarden