Wij verwelkomen Thomas Beyers

Geschreven door Thomas Beyers op 22-03-2017


 
Vrij recentelijk heb ik mij bij het team van InnoviQ gevoegd. De eerste periode ben ik druk bezig geweest om het team goed te leren kennen in de vorm van meeloopdagen en relevante kennissessies. Een volgende stap is kennis te maken met de klanten en relaties van InnoviQ. Om deze reden is mij gevraagd om een introducerende blog over mijzelf te schrijven. Een hele uitdaging, maar achteraf gezien erg interessant om te doen. 

Ruim vijf jaar geleden kwam ik tot de conclusie dat ik mijn interesse in ICT meer wilde gaan benutten. Nu zijn er tal van technische studies die hier invulling aan kunnen geven, maar in veel van deze studies miste ik de menselijke factor. Voor mij was dit de reden om door te blijven zoeken naar een studie waarin dit veel sterker naar voren kwam. Snel genoeg kwam ik uit op de studie Business IT & Management aan de Hogeschool Rotterdam, die zowel aandacht schonk aan technische vakken als bedrijfskundige vakken en alle benodigde skills om tussen die twee werelden te kunnen opereren. 

Na vier jaar ben ik afgestudeerd binnen Centric waarin ik onderzoek heb gedaan naar de mogelijkheden van het outsourcen van ICT binnen de zorgmarkt. Een interessant onderzoek waarin ik binnen Centric waardevolle contacten heb opgedaan en veel heb mogen leren over het sociale domein.

Na een succesvolle afstudeerperiode ben ik bij Centric in dienst getreden als applicatie-consultant. Binnen deze rol ondersteunde ik gemeenten bij het gebruik van een Centric-applicatie en droeg ik bij aan het optimaliseren van de daar bijbehorende processen. Ik werkte voornamelijk met de applicatie Key2Financien en Cognos.

Na enige tijd ben ik in contact gekomen met één van de partners van InnoviQ en raakte al snel enthousiast over de manier waarop zij hun bedrijf voerde. Ik zag binnen InnoviQ de kans om in een hoog tempo veel te kunnen leren en ervaren. Wat mij voornamelijk aantrok was het team van professionals die hun vak goed verstaan en gaan voor het optimale resultaat. Daarnaast wordt er binnen dit team constant kennis gedeeld en gediscussieerd over uitdagingen waar wij in het werkveld dagelijks tegenaan lopen. Erg leerzaam allemaal!

Kortom, een wereld vol inspiratie waar ik graag deel van uit wil maken!

Labels: innoviq, cognos, ict, innoviq