Business Intelligence in de overheid

Business Intelligence in de overheid

Veel ontwikkelingen binnen de overheid hebben tot doel de dienstverlening te verbeteren en efficiënter te handelen. Overheidsorganisaties zoeken hierbij steeds actiever naar in- en externe samenwerking. De regierol die zij hierin wensen te vervullen vraagt om altijd, overal en actueel inzicht.

De uitdaging

Business Intelligence (BI) zorgt ervoor dat informatie wordt verzameld, geanalyseerd en gepresenteerd. Op dit moment gebruiken veel overheden hiervoor verschillende systemen (van eenvoudige excel oplossingen tot geavanceerde systemen). De BI-functie is ook vaak versnipperd binnen overheids-organisaties. 

Om de gegevens snel en betrouwbaar te verwerken is er behoefte aan één transparant BI-systeem èn organisatie. Met hulp van InnoviQ kunnen overheden een weloverwogen keuze maken voor de inrichting van haar Business Intelligence.

Het benaderen van Business Intelligence vanuit verschillende invalshoeken levert informatie op die snel beschikbaar is en antwoorden geeft in plaats van meer vragen oproept.

Een goede BI-functie is het samenspel van het juiste systeem, de benodigde kennis, heldere definities met een duidelijke plaats in de organisatie.

De oplossing

Wij helpen overheidsorganisaties om op concrete wijze vorm en inhoud te geven aan de eigen informatiebehoefte. Wij ondersteunen u bij het vormen van een BI-visie. Vervolgens helpen wij u om deze visie op een pragmatische wijze om te zetten naar een succesvolle implementatie van een systeem.

Een goed geïmplementeerd BI-systeem geeft altijd en overal een actueel inzicht in uw prestaties. Afhankelijk van uw wensen vertalen we de gegevens naar rapportages en/of digitale dashboards. Het systeem geeft medewerkers toegang tot de voor hen relevante informatie, afgestemd op hun niveau en rechten.

Natuurlijk stopt het daar niet bij. Om echt succesvol gebruik te maken van een BI-systeem is het belangrijk dat de expertise van uw medewerkers wordt vergroot. InnoviQ verzorgt daarom (online) trainingen en opleidingen op locatie. Krijgt u te maken met onderbezetting of heeft u behoefte aan meer BI-expertise? Dan helpen wij u ook graag met beheer en onderhoud.

Het resultaat

Veel klanten hebben met hulp van InnoviQ hun informatiebehoefte gedefinieerd. Dat moet SMART gebeuren, rekening houdend met onder meer kritieke succes- en prestatie-indicatoren, balanced scorecards, bench-marking en financiële kengetallen. Door onze bedrijfskundige insteek begrijpen wij de processen achter de cijfers en hebben onze verbetervoorstellen daadwerkelijk impact op het gebied van in- en externe samenwerking.

Dankzij onze jarenlange BI-ervaring kennen gerenommeerde systemen als Cognos, Business Objects, Power BI, Tableau, Crystal Reports en Qlikview geen geheimen meer voor ons. Daardoor konden wij verschillende klanten al succesvol bedienen. Wij zijn trots op onze samenwerking met het Belastingkantoor Lococensus-Tricijn, Zorggroep Noorder-breedte, de gemeenten Groningen, Leidschendam-Voorburg, Schiedam en Utrecht en met de politieafdelingen Nederland, Noord-Nederland, Oost-Nederland, Amsterdam, Limburg en Rotterdam. Wilt u ook weten wat BI voor u kan betekenen? Neem contact op voor meer informatie.