Digitaal en zaakgericht werken
Digitaal werken is meer dan documenten digitaal maken en het ontsluiten hiervan. Vaak worden ook processen gedigitaliseerd, zaakgericht georganiseerd en zoveel mogelijk geautomatiseerd. Veel organisaties worstelen dagelijks met deze uitdaging. Waar staat jouw organisatie in de transitie naar een Digitale Overheid?

Digitale uitdagingen

Speelt bij jouw organisatie het Nieuwe Werken, papierarm werken, digitaal werken en/of zaakgericht werken? Al deze ontwikkelingen hebben één ding gemeen: het gaat om organisatiebreed samenwerken in een goed lopende digitale keten, die iedereen begrijpt.

Voor overheden is transparantie van groot belang. Informatie moet eenduidig en verantwoord vastgelegd worden, zodat deze altijd terug te vinden is. Maar welk (zaak)systeem kiest je dan? En in hoeverre sluit dat aan bij de systemen die al gebruikt om informatie te managen? En hoe ga je om met verschillende verwachtingen over digitaal (samen)werken binnen de organisatie.

Digitalisering is een grote verandering en vereist dat tijd, kosten en eindresultaat goed bewaakt worden. Om deze uitdaging goed te managen, is een gezamenlijk vertrekpunt nodig. Wij geloven sterk in het credo ”groot denken, door klein te beginnen”.

Hoe kunnen we je helpen?

  • Het Implementeren van Zaakgericht werken.
  • Het bepalen en organiseren van uw kanaalstrategie.
  • Het aansluiten op een E-depot.
  • Het (laten) digitaliseren en ontsluiten van fysieke archieven.
  • Het implementeren en optimaliseren van de E-dienstverlening.
  • Het inrichten van digitale ondertekening.
  • Het inrichten van de Bestuurlijke Besluitvorming inclusief digitaal vergaderen.

Digitaliseren biedt grote voordelen: zowel medewerkers als klanten kunnen plaats- en tijdonafhankelijk (samen)werken en beschikken over een optimale informatiepositie.

Een greep uit onze opdrachten

Meer weten?
Neem contact op met William van Grieken
william.van.grieken@innoviq.nl
06 – 128 37 146