Digitaal werken overheden

Digitaal werken overheden

Digitaal werken is meer dan documenten digitaal maken en het ontsluiten hiervan. Vaak worden ook processen gedigitaliseerd, zaakgericht georganiseerd en zoveel mogelijk geautomatiseerd. Veel organisaties worstelen dagelijks met deze uitdaging. Bent u er klaar voor?

De uitdaging

Het Nieuwe Werken, papierarm werken, digitaal werken, zaakgericht werken … Al deze ontwikkelingen hebben één ding gemeen: het gaat om organisatiebreed samenwerken in een systeem dat iedereen begrijpt en waardeert. Voor overheden is transparantie hierbij van groot belang. Informatie moet eenduidig en verantwoord vastgelegd worden, zodat het altijd terug te vinden is. Maar welk systeem kiest u dan? En in hoeverre sluit dat aan bij de systemen die u al gebruikt om documenten of contacten te managen? Wat zijn eigenlijk de eisen rondom archiefwetgeving en documentsubstitutie? 

Ook moet u er rekening mee houden dat verwachtingen met betrekking tot digitaal (samen)werken vaak uiteen lopen. Doelstellingen ten aanzien van doorlooptijd, kosten en resultaat worden bij veel organisaties niet (tijdig) gehaald. Om die uitdaging goed te managen, is een gezamenlijk vertrekpunt nodig. Wij geloven sterk in groot denken, maar klein beginnen.

 

De oplossing

InnoviQ helpt u in het proces van digitaal (samen)werken. We hebben veel kennis van bekende systemen als Decos, Alfreso, Corsa, Verseon, Djuma en SharePoint en besteden veel aandacht aan koppelingen met de systemen die al in uw organisatie aanwezig is. Zo bieden wij u uitgebreid inzicht en advies: u begrijpt welk systeem het best bij u past en leert uw filosofie en werkwijze goed weg te zetten binnen uw organisatie.

Het is belangrijk om snel concrete ervaringen op te doen en successen te boeken. Een proeftuin is hiervoor een uitgelezen mogelijkheid. Dit is de plaats waarbinnen het beoogde concept in volle omvang tot zijn recht komt en vertrouwen moet wekken bij alle belanghebbenden. Wij zijn in staat u volledig te ontlasten vanaf het moment van plannen maken tot en met het daadwerkelijk implementeren en borgen van de gekozen oplossing.

Het resultaat

Digitaliseren biedt grote voordelen: uw medewerkers kunnen plaats- en tijdonafhankelijk (samen)werken, waardoor de interne en externe dienstverlening wordt geoptimaliseerd. 

Onze aanpak heeft onder meer de Gemeentelijke samenwerking NOFA, de provincies Noord-Brabant en Overijssel, het centraal orgaan opvang asielzoekers en de gemeenten Almere, Maastricht, Nieuwegein, Utrecht en Zeist geholpen om processen, documentstromen en bestaande archieven (verder) te digitaliseren.

Staat u ook te trappelen om digitaal te werken? Neem contact op voor meer informatie.