Implementatie 3D

Implementatie 3D

De 3D heeft grote verschuivingen in het sociale domein teweeg gebracht. Gemeenten voeren per 1 januari 2015 regie over de Participatiewet, Jeugdzorg en WMO / AWBZ. Zij zetten hierbij zwaar in op keten-samenwerking. Hoe bereid je echter de eigen organisatie en ICT hier op voor en onwtikkel je door?

De uitdaging

Alle gemeenten worden door de 3D - meer dan voorheen - integraal verantwoordelijk voor het leveren van zorg aan hun burgers. De gemeenten waren reeds bekend met het re-integreren van cliënten op de arbeidsmarkt. Tevens verstrekten gemeenten zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning aan hulpbehoevende burgers. Per 1 januari 2015 zijn hier het leveren van AWBZ- en Jeugdzorg bijgekomen. Dat betekent de verantwoordelijkheid voor twee geheel nieuwe klantgroepen.

Gemeenten hebben zich hier zo goed als mogelijk op voorbereid. De nieuwe wetgeving is echter zo snel over gemeenten uitgestrooid, dat enkel de meest cruciale voorbereidingen geïmplementeerd konden worden. Vanuit dienstverleningsperspectief betekent dat: zorgdragen dat de benodigde zorg voor cliënten tijdig en juist wordt verleend. Vanuit bedrijfsvoeringsperspectief betekent dat: inregelen dat de zorgaanbieders tijdig worden betaald om hun zorg te kunnen blijven aanbieden. Nadien staan er bij iedere gemeente de komende jaren nog veel ontwikkelings- en innovatiewensen op stapel.

De oplossing

Het adequaat en duurzaam inrichten van 3D binnen de eigen organisatie vergt een intensief samenspel van bedrijfsvoering, dienstverlening en ICT. Door de complexiteit van 3D dient ook op strategisch, tactisch en operationeel niveau maximaal te worden samengewerkt. Wij hebben bij diverse gemeenten multidisciplinaire implementatieteams begeleid bij het plannen, uitvoeren en borgen van 3D-projecten. Onze kracht hierbij is de samenhang van zaken voortdurend te blijven overzien, zodat we de benodigde projectactiviteiten op een juiste wijze met de juiste timing kunnen realiseren. 

Concreet hebben we in diverse gemeenten de procesinrichting uitgebreid, zodat de nieuwe klantgroepen Jeugd en AWBZ per 1 januari 2015 bediend kunnen worden. Daarnaast is de bestaande procesinrichting van “Participatie” en “WMO” aangepast. Veel aandacht is hierbij uitgegaan om de nieuwe tekstproducten, zoals rapportages en beschikkingen, te automatiseren. Tot slot is veel werk besteed aan het inregelen van de financiële administraties om betaalprocessen ongehinderd doorgang te laten vinden.

Het resultaat

Met gepaste trots kunnen we melden dat door deze gemeenten, zoals Gemeente Apeldoorn en Gemeente Almere, bestaande en nieuwe zorg zonder teveel hobbels geleverd wordt. Tevens worden de zorgaanbieders tijdig betaald voor hun geleverde producten en diensten. Er is echter nog veel te wensen over. Ook de komende periode zullen we diverse gemeenten verder begeleiden bij het optimaliseren en automatiseren van hun dienstverlening en bedrijfsvoering rondom de 3D.

Het betreft dan specifiek geautomatiseerde aansluitingen realiseren met CAK (innen eigen bijdrages en ouderbijdrages), SVB (trekkingsrecht PGB), Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (automatiseren van zorgtoewijzing en –declaratie met iWMO en iJW). Ook het realiseren van een integraal klantbeeld heeft bij veel klanten de hoogste prioriteit. 

Bent u nieuwsgierig naar uw mogelijkheden op het gebied van proces en ICT-optimalisatie met betrekking tot 3D? Of bent u nieuwsgierig hoe wij de gemeenten Apeldoorn en Almere ondersteunen op dit vlak? Neem dan contact met ons op.