Implementeren van taakapplicaties

Implementeren van taakapplicaties

Veranderende wet- en regelgeving, uitbreiding van het takenpakket en verbeterende technieken, zorgen voor continue beweging van het applicatie-landschap. Maar hoe kom je van aanschaf tot een goed gebruik van de applicatie en hoe neem je de organisatie mee in de verandering?

De uitdaging

Vandaag de dag is de levenscyclus van een taakapplicatie ter ondersteuning van uitvoeringsprocessen veel korter dan tien tot vijftien jaar geleden. Nieuwe technieken volgen elkaar razendsnel op.

Doorgaan en doorontwikkelen op een oud platform is vanuit functioneel, technisch en/of financieel oogpunt niet verstandig. Het is tijd voor een moderne oplossing die efficiëntiewinst oplevert, het proces optimaal ondersteunt en uiteraard voldoet aan de laatste wet- en regelgeving.

Na het verwerven van de nieuwe applicatie - een expertise op zichzelf - moet de applicatie uiteraard ook in gebruik genomen worden.

Maar hoe zorg je ervoor dat de in gebruikname ook echt goed gaat? Hoe is de nieuwe applicatie in het bestaande landschap in te passen en welke inrichting is daar voor nodig? Op welke wijze kun je medewerkers het beste opleiden om goed met de nieuwe applicatie te werken? Hoe krijg je iedereen mee in de nieuwe werkwijze en draag je zorg voor borging in het dagelijks gebruik en beheer van de applicatie?

De oplossing

Het goed en kundig implementeren van een taakapplicatie is een van de kernkwaliteiten van InnoviQ. Implementeren en daarbij en het aanspreken van het verandervermogen van de organisatie, begint al bij de verwerving van een nieuwe applicatie!

In de rol van (business) projectleider of implementatie consultant staan wij u graag bij in alle fases van het project. Als verlengstuk van uw organisatie verzorgen wij een kritische intermediairfunctie tussen uw organisatie, uw IT-afdeling en de softwareleverancier. Bijkomend voordeel: wij beschikken over specifieke domeinkennis en zijn goed bekend met de aanwezige marktpartijen en beschikbare applicaties binnen het gemeentelijk domein.

Wij zorgen voor de juiste betrokkenheid van medewerkers bij het bepalen en realiseren van de inrichting van de nieuwe applicatie, en dragen zorg voor een passend opleidingstraject. Decharge van de opdracht volgt pas als de leverancier geleverd heeft wat is afgesproken. Wanneer de applicatie in gebruik is genomen, begint voor de werkvloer de verandering pas echt. Wij zorgen ervoor dat uw mensen er klaar voor zijn.

Het resultaat

Na een implementatie bent u als organisatie in staat de nieuwe applicatie goed in gebruik te nemen. De leverancier heeft conform afspraken opgeleverd en de medewerkers gaan van start met de nieuwe applicatie.

InnoviQ borgt een goede startfase door in de eerste maanden van het gebruik mee te helpen in het sturen op goed gebruik van de applicatie. Zo bent u in staat om in de cruciale beginfase van gebruik de beoogde verandering vorm te geven.

Inmiddels zijn al veel organisaties u voorgegaan in de samenwerking met InnoviQ bij het implementeren van taakapplicaties. Zo waren wij betrokken bij implementaties van de gemeente Almere, Zeist, Sittard-Geleen, WerkSaam West Friesland en Rotterdam. De domeinen waarin we actief zijn bestrijken het gehele dienstverleningspallet van een gemeente.

Mede door onze jarenlange ervaring kunnen wij u verzekeren dat goed implementeren echt een ambacht is!