Klanten aan het woord

Klanten aan het woord

Tevreden klanten, daar doen wij het allemaal voor. Wij worden graag gezien als de partner voor al uw informatiseringsvraagtukken. Daarbij staat deskundigheid, een persoonlijke benadering en integriteit hoog bij ons in het vaandel. Daar kunnen wij u alles over vertellen, maar nog liever laten wij onze klanten hierover aan het woord.

Gemeente Almere, Dienst Sociaal Domein

Steve Leysner, Afdelingsmanager Sociale Wijkteams

Het afgelopen jaar heeft InnoviQ ons ondersteund bij de implementatie van WIZportaal voor de Sociale Wijkteams. Als projectleider namens gemeente Almere vertegenwoordigde Igor Coppejans ons gedurende het gehele implementatietraject. In een complexe omgeving van samenwerkende convenantpartners wist Igor de implementatie professioneel te begeleiden en tot een goed einde te brengen. De livegang van WIZportaal is een succes. Gemeente Almere heeft dankzij de tomeloze inzet van InnoviQ met de implementatie van WIZportaal een stevige basis voor de toekomst gerealiseerd.

WerkSaam Westfriesland

Gabrielle Janssen, Programmamanager Informatievoorziening, ACS / Mariska Huisen, Applicatiebeheerder

InnoviQ heeft ons ondersteund in de opbouw van de nieuwe organisatie WerkSaam Westfriesland, een tot dusver in Nederland unieke gemeenschappelijke regeling tussen 7 gemeenten en een SW-organisatie. De focus lag op het tijdig implementeren van de primaire taakapplicatie CiVision Samenlevingszaken. Door de beperkte tijd van 4 maanden en een beperkte capaciteit een ware monsterklus. We hebben met name de hands-on mentaliteit en inhoudelijke kennis van processen en applicaties als onmisbaar ervaren voor het resultaat dat is neergezet. Een professioneel staaltje kunst- en vliegwerk… Er staat nu een stabiele basis waarop we de komende periode de dienstverlening naar cliënten optimaal kunnen gaan verbeteren. Wij zijn heel tevreden over het verloop en resultaat en zouden InnoviQ warm aanbevelen bij anderen.

Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Jeugd

Clarien Boogaart, Clustermanager

Het afgelopen jaar heeft William van Grieken van InnoviQ ons begeleidt in een aanbestedingstraject van een Digitaal Dossier voor de Jeugdgezondheidszorg. Dit traject is gedegen en professioneel geleid, zonder daarbij snelheid te verliezen. Wij zijn bijzonder tevreden over de wijze waarop William zich beweegt in de organisatie, meebeweegt met de cultuur waar nodig en doelgericht aanstuurt op een passend resultaat. Mede dankzij zijn expertise en kennis van de markt gaan wij vol vertrouwen werken met een nieuw systeem (aangenomen dat we de komende periode met de Proof of Concept niet voor verrassingen komen te staan) in een moderne en flexibele werkomgeving. Overigens zal InnoviQ ook onze partner zijn gedurende de implementatie van deze nieuwe applicatie.

Centrum Gemeente Almere

Nicole Bosman, Hoofd Regionale Aankoopcentrale

De implementatie van de drie decentralisaties, is mede gelet op de hoge tijdsdruk, bepaald geen sinecure (geweest). Tel daarbij op dat de ondersteuning van InnoviQ pas in een later stadium is ingezet om dit ambitieuze vraagstuk te verwezenlijken. Dit maakte onze uitdaging des te groter. De dienstverlening van InnoviQ doet recht aan het credo zoals op de website vermeld. "De experts van InnoviQ werken aan elke opdracht met hoofd, hart en handen”. Dat doen ze daadwerkelijk! Mijn ervaring bij de implementatie van de backoffice van de regionale jeugdzorg en lokale WMO is dat continu de verbinding wordt gelegd tussen techniek en uitvoering en tussen informatie en beleid. Het is een plezier om met hen te werken.

Zorg en Welzijn, Gemeente Apeldoorn

Leidie Bol, Teammanager Jeugd

InnoviQ heeft ons geadviseerd en ondersteund om onze backoffice voor 2 van de 3 decentralisaties (AWBZ / WMO en Jeugdzorg) tijdig gereed te krijgen. We zijn hier erg tevreden over. In een paar steekwoorden: ik heb de dienstverlening van InnoviQ als deskundig, vooruitstrevend, vasthoudend, innovatief, snel en betrouwbaar ervaren. Ook de betrokkenheid bij de organisatie en het resultaat heb ik als erg prettig ervaren. Zonder InnoviQ had er geen werkbare inrichting gestaan op 1 januari 2015. Het belang hieraan was groot: de zorgcontinuïteit voor burgers en leveranciers was cruciaal. Meer dan top aldus! Realistisch kijkend zijn we nog lang niet klaar: deze deskundigheid zullen we ook in de toekomst nodig hebben.

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococencus-Tricijn

Niels Eikelboom, I-Adviseur

InnoviQ heeft ons vanuit het BI-expertisecentrum, gezamenlijk met Solviteers, ondersteund met het ontwikkelen van onze medewerkers en tegelijkertijd het realiseren van rapportages. GBLT voert per 1 januari 2014 de belastingheffing en inning uit voor 4 gemeenten en 2 waterschappen. Primair vanuit de behoefte is aan het zelf kunnen ontwikkelen van rapportages is een maatwerk Cognos training ontwikkeld. De training bestaat uit uitleg van het datamodel van Key2GH en instructie van Cognos..

Tijdens de training hebben de medewerkers van GBLT geleerd zelf met Cognos te ontwikkelen en is veel geoefend met het maken van rapporten. Na afloop van de training zijn de medewerkers verder begeleid bij het realiseren van de gewenste rapporten.