Procesoptimalisatie en LEAN

Procesoptimalisatie en LEAN

Het gemeentelijk en provinciaal domein zijn fors in beweging. Dit vraagt om blijvende investeringen om processen steeds beter te organiseren. Procesanalyse, -optimalisatie en -innovatie, met het oog op informatiseringsmogelijkheden, zijn hiervoor de oplossing.

De uitdaging

Overheden staan voor de uitdaging de interne bedrijfsvoering en dienstverlening te optimaliseren. Deze noodzaak vloeit onder meer voort uit veranderende wet- en regelgeving, taakstellingen, bezuinigingen, de eigen ambitie om slimmer te werken en misschien wel de belangrijkste reden: continu veranderende wensen en verwachtingen van burgers en bedrijven.

Verandering lijkt daarmee de enige constante nog te zijn. Voor overheden is het van belang de processen en ondersteunende systemen zo in te richten, zodat eenvoudig geanticipeerd kan worden op al deze veranderingen.

Procesinrichting en -optimalisatie vraagt daarom om een integrale aanpak waarbij out-of-the-box-denken, intensieve (keten)samenwerking en het (beter) inzetten van bestaande - en zo nodig nieuwe - automatiserings- en informatievoorzieningen cruciale onderdelen zijn.

Het doel is relatief eenvoudig: alle betrokken partijen moeten optimaal zijn toegerust, zodat er een eenduidig en efficiënt proces is waarop makkelijk gestuurd kan worden.

De oplossing

Steeds meer overheidsorganisaties raken overtuigd van de kracht van LEAN als managementfilosofie. Bij LEAN staat de klant voorop en de kwaliteit van dienstverlening centraal. In LEAN-trajecten analyseren we samen met medewerkers processen en zoeken we naar verbetermogelijkheden door verspillingen te elimineren en waarde voor de klant toe te voegen.

Dit gaat verder dan het eenmalig optimaliseren van processen. LEAN richt zich op het continu verbeteren van processen. De kracht van InnoviQ is dat we naast de procesoptimalisatie ook ondersteunende systemen doorgronden, management dashboards kunnen inrichten en aandacht hebben voor cultuuraspecten. 

Naast traditionele systemen met betrekking tot Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC), maken wij bij voorkeur gebruik van Engage Modeler. Deze cloudtool maakt het mogelijk interactief en on-the-flyprocessen te evalueren en verbeterings-kansen te delen. Effecten kunnen direct worden doorgerekend naar belangrijke prestatie-indicatoren als doorloop-, behandel- en wachttijd of naar directe en indirecte kosten.

Het resultaat

Dankzij een procesoptimalisatie traject van InnoviQ bent u in staat sturing te geven aan het continu verbeteren van uw processen. De inzet van slimme analysetools levert snel resultaat op en u kunt verbeteringen direct vertalen naar effect en impact.

Onder meer de provincies Noord-Brabant en Overijssel, de Gemeentelijke samenwerking NOFA en de gemeenten Almere, Apeldoorn, Beverwijk, Ede, Maastricht, Schiedam, Utrecht en Zeist kozen voor deze oplossing.

De analyse is in te zetten bij allerlei afdelingen, zoals vergunningverlening, toezicht, handhaving, werk, inkomen, subsidies, burgerzaken, zorg, klantcontactcentra, leerlingzaken, belastingen, informatisering- en automatisering, facilitair en de digitale postkamer.

Bent u nieuwsgierig naar uw mogelijkheden op het gebied van procesoptimalisatie en LEAN? Neem dan contact met ons op.