Sturen op basis van management dashboards

Sturen op basis van management dashboards

Managers staan voor de dagelijkse opgave de organisatie op stoom te houden. Dit vraagt het formuleren van een missie, een visie en strategische koersbepaling. Sturen zonder inzicht hebben is onmogelijk. Management dashboards leveren dit inzicht.

De uitdaging

Iedere manager zal het erover eens dat inzicht hebben in de prestaties noodzakelijk is om een organisatie gericht te (be)sturen.

De uitdaging bestaat eruit om informatie en cijfermatig inzicht op het juiste moment beschikbaar te hebben, tegen de juiste kosten. Door medewerkers op elk niveau uit te rusten met de voor hen relevante en actuele informatie ontstaat inzicht in het totale presteren van de organisatie en in het eigen functioneren.

Als u deze gegevens afzet tegen uw bedrijfsdoelstellingen komen continue prestatieverbeteringen en koersvastheid binnen handbereik.

De oplossing

InnoviQ realiseert digitale dashboards die altijd tot uw beschikking staan. Door meerdere bronnen te combineren, neemt uw stuurinformatie beduidend aan kracht toe. Ook is het mogelijk om vervolgens te benchmarken met andere bedrijven of informatie-uitwisseling binnen uw klantketen te realiseren. 

Wij werken met de meest gangbare business intelligence oplossingen, zoals Cognos, Business Objects, Tableau, Power BI, Crystal Reports. Ook omarmen wij het gebruik van meer innovatieve cloudoplossingen zoals Bime.

Het wordt op deze manier eenvoudig om informatie binnen de keten veilig te delen.

Het resultaat

Sturen op basis van managementdashboards resulteert in prestatie-inzicht op alle niveaus. Continue verbetering van de organisatie – gebaseerd op feitelijke informatie – wordt maximaal gefaciliteerd. Zo is het 24/7 mogelijk om goed sturing te geven aan uw organisatie.

Klanten die wij hiermee al succesvol hielpen, zijn Erasmus Universiteit Rotterdam, de gemeenten Lelystad en Utrecht, Jeugdbescherming Regio Amsterdam, de regionale politieafdelingen Amsterdam, Rotterdam, Noord-Nederland en Oost-Nederland en de Landelijke Politie Eenheid. Wilt u ook beter sturen met behulp van managementdasboards? Aarzel niet en neem contact met ons op.