Implementatiebegeleiding
Veranderingen van wet- en regelgeving, de uitbreiding van het takenpakket en innovaties zorgen voor continue aanpassing van het gemeentelijk applicatielandschap. Maar hoe je van aanschaf tot een goed gebruik van een oplossing en hoe wordt de organisatie meegenomen in de verandering?

Veranderen begint vandaag

Het goed en kundig implementeren van applicaties is een van de kernkwaliteiten van InnoviQ. Implementeren en daarbij het aanspreken van het verandervermogen van de organisatie, begint al bij de verwerving van een nieuwe applicatie!

Als implementatie consultant of (business) projectleider staan wij je organisatie graag bij in alle fases van het project. Als vertegenwoordiger van je organisatie vullen we de kritische intermediairfunctie tussen de vakafdeling, de IT-afdeling en de softwareleverancier. Bijkomend voordeel: wij beschikken over specifieke domeinkennis en zijn goed bekend met de aanwezige marktpartijen en beschikbare applicaties binnen het gemeentelijk domein zoals oplossingen voor dienstverlening, burgerzaken, sociaal domein, fysiek domein en gemeentebrede oplossingen zoals zaak- en documentmanagementsystemen.

Hoe kunnen we je helpen?

  • Het bepalen van de implementatiestrategie.
  • Het leveren van implementatie ondersteuning.
  • Het adviseren en organiseren van datamigraties.
  • Het adviseren en realiseren van koppelingen.
  • Het organiseren en coördineren van het (acceptatie-)testtraject.
  • Het adviseren en organiseren van het opleidingstraject.

We zorgen voor betrokkenheid van medewerkers bij het bepalen en realiseren van de inrichting van de nieuwe applicatie. Decharge van de opdracht volgt pas als de leverancier geleverd heeft wat is afgesproken. Als de applicatie in gebruik wordt genomen, begint voor de werkvloer de verandering pas echt. Wij ondersteunen je organisatie graag om ervoor te zorgen dat de mensen er klaar voor zijn.

Een greep uit onze opdrachten

Meer weten?
Neem contact op met Tim Hartog
tim.hartog@innoviq.nl
06 - 229 34 051